Psychotherapiepraktijk BuitenveldertMevr. J. Heeremans, Weerdestein 124, 1083 GH Amsterdam

Welkom

Psychische problemen komen vaak voor. Als het u niet lukt om de psychische klachten of problemen in uw eentje of met hulp van uw vrienden op te lossen of als ze uw functioneren gaan verstoren of u blokkeren in uw groei is het verstandig om hulp te zoeken

U kunt voor behandeling bij mij terecht. Ik ben Joke Heeremans, klinisch psychologe/psychotherapeute in Amsterdam-Buiten-veldert, vlakbij het Amstelpark.

Voor mijn studie psychologie en tijdens mijn studie ben ik werk-zaam geweest als verpleegkundige en als docente in het onder-wijs. Inmiddels heb ik in de geestelijke gezondheidszorg 20 jaar ervaring opgedaan, onder andere op verschillende afdelingen in een psychiatrische instelling, in een algemeen ziekenhuis en een diabetescentrum.

Mijn werkwijze wordt ervaren als persoonlijk, open, opbouwend en concreet.

Op mijn website geef ik u informatie, waarbij en hoe ik u hulp kan bieden en hoe u zich kunt aanmelden.


In verband met mijn naderende pensionering kan ik helaas vanaf heden tot mijn spijt geen nieuwe patienten meer aannemen.

Beroepsverenigingen

Ik ben lid van de NVVP (Neder-landse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychothera-peuten), het NIP (Nederlandse Instituut voor Psychologen), de PAZ (Psychologen Algemene Ziekenhuizen) en de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie).
Ik ben BIG-geregistreerd als klinisch psycholoog, gezond-heidszorgpsycholoog en psychotherapeut.


© copyrights 2008  j.m.t. heeremans, amsterdam